Kadra pedagogiczna

 • Dyrektor - mgr Kinga Majchrzak
 • Wicedyrektor- mgr Olga Ickiewicz
 • mgr Agnieszka Szymańska
 • mgr Edyta Zakrzewska
 • mgr Hanna Jaworska
 • mgr Małgorzata Krzyczkowska
 • mgr Martyna Raczkowska
 • mgr Monika Stachowicz
 • mgr Magdalena Ostrowska
 • mgr Marta Żbikowska
 • mgr Agnieszka Puławska
 • mgr Olga Wiśniewska
 • mgr Lena Osińska
 • mgr Agnieszka Pacek
 • mgr Małgorzata Wojciechowska
 • mgr Beata Brzuzy
 • mgr Barbara Sawicka
 • mgr Anita Ciskowska
 • mgr Ewa Nowacka
 • mgr Mariola Podgrudna
 • mgr Oksana Ostrowska

Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe, zgodne z wykonywanym zawodem.

Nauczyciele są otwarci na wszelkie nowości wydawnicze, podnoszą swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne na kursach doskonalących i studiach podyplomowych. Wykształcona i kompetentna kadra inspiruje dzieci wyzwalając nowe, ciekawe pomysły zabaw, zachęcających i wdrażających dzieci do poznawania świata, zdobywania przez niego doświadczeń ułatwiających im odnoszenie sukcesów w środowisku rówieśniczym i w nauce przedszkolnej.

Grono pedagogiczne wychowuje dzieci do samodzielności, gdzie dorosły nie biegnie na pomoc dziecku przy każdej trudności, ale pozwala mu szukać nowych rozwiązań, oferując swoje rady i wskazówki.

Praca opiekuńcza i wychowawcza ukierunkowana jest na tolerancję i poszanowanie godności wszystkich wychowanków.
Wspólnie z rodzicami dążymy do szanowania praw dzieci.

Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego nasza praca opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego dziecka.

Możemy wiele pisać o naszej placówce, ale najlepiej przekonać się o tym wszystkim osobiście.

 

ZAPRASZAMY !