Logopeda

Logopeda:

- mgr Małgorzata Wojciechowska

- mgr Anna Drwęcka

 Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00-13.00
wtorek: 8.00-12.00
środa: 8.00-14.00
czwartek: 8.00-11.30
piątek: 8.00-11.30

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 20 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Jako logopeda pragnę zwrócić się do rodziców i powiedzieć w imieniu wspomnianych wyżej dzieci: MAMO! TATO!

 • Efekt terapeutyczny zależy także od Ciebie.
 • Pomóż swojemu dziecku opanować prawidłową wymowę.
 • Terapia (leczenie) nie polega tylko na przychodzeniu do logopedy.
 • Niezbędne jest dokładne i systematyczne wypełnianie w domu zaleceń logopedy.

 Nie oczekuj na „cudowną pigułkę”, która sprawi, że Twoje dziecko będzie mówiło poprawnie – takiej jeszcze nie wynaleziono.

Efekty terapii uzależnione są m.in.:

 • od Twojego zaangażowania i współpracy z logopedą,
 • od motywacji dziecka do spełniania podawanych zaleceń,
 • od częstotliwości i systematyczności ćwiczeń,

od metod wspierających główną metodę terapii.