Psycholog

Psycholog:

mgr Beata Brzuzy

Godziny pracy:

poniedziałek:  8.00-13.00

wtorek:  8.00-12.30 (12.30-13.00- godzina dostepności dla rodziców)

 

Na czym polega pomoc psychologa w przedszkolu?

 • obserwuje dzieci podczas zajęć kierowanych przez nauczyciela oraz podczas zabawy swobodnej dzieci w celu ich bliższego poznania – rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka, mocnych stron i trudności w rozwoju
 • współorganizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • pracuje indywidualnie z dziećmi (zajęcia ogólnorozwojowe, WWR, kształcenie specjalne)
 • współpracuje z wychowawcami
 • służy pomocą rodzicom poprzez konsultacje oraz udzielanie wskazówek wychowawczych,
 • prowadzi zajęcia tematyczne dla dzieci dotyczące integracji, emocji, zachowania, przeciwdziałania agresji itp.

 

Zadaniem psychologa jest zasygnalizowaniem problemu rodzicowi oraz wsparcie wychowawcy. Zazwyczaj obserwowane trudnosci są typowe dla wieku dziecka i okresu rozwojowego. Ważne jest, by porozmawiać z rodzicem, by mógł on dowiedzieć się jak jego dziecko funkcjonuje w przedszkolu, z czym ma trudności i w jaki sposób można mu pomóc. Jeśli będziemy wspólnie wspierać dziecko to pozytywne efekty pojawią się błyskawicznie.

Niestety czasem problemy dziecka mogą wynikać z przyczyn, na które nie mamy bezpośredniego wpływu np. problemy zdrowotne lub różnego rodzaju deficyty, które wymagają specjalistycznej diagnozy i leczenia. Wtedy psycholog kieruje do odpowiedniego specjalisty lub do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu pogłębienia diagnozy.

 

Rodzicu, zgłoś się do psychologa w przedszkolu, gdy:

 • nie jesteś pewny, czy zachowanie dziecka mieści się w normie rozwojowej.
 • niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • wychowawca zgłasza niepokojące zachowania dziecka.
 • dziecko cierpi na chorobę przewlekłą typu padaczka, cukrzyca itp. co może mieć wpływ na jego funkcjonowanie
 • nie wiesz, w jaki sposób poradzić sobie z trudnym zachowaniem dziecka.
 • nie wiesz, w jaki sposób poradzić sobie ze swoimi emocjami lub gdzie udać się po pomoc.

 

W jakiej formie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

 • w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
 • poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów;
 • porady i konsultacje, warsztaty i szkolenia - dla rodziców i nauczycieli.
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych);
 • zajęcia specjalistyczne:
  - korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi m. in. w zakresie procesów poznawczych, funkcji wzrokowych oraz słuchowych),
  - logopedyczne (dla dzieci z opoźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy, obniżonymi sprawnościami językowymi)
  - rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym)
  - inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola);

Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest nieodpłatne i dobrowolne.