Pedagog

Pedagog:

mgr Agnieszka Chylińska

Godziny pracy:

poniedziałek: 13.45 -16.15

środa: 13.45-16.15

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, nauczyciel dyplomowany,  pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista terapii ręki.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi, m.in.:

 • „Gimnastyka korekcyjna w wadach postawy, skrzywieniach kręgosłupa-usprawnianie”,
 • „Centralne zburzenia przetwarzania słuchowego (CADP) w kontekście integracji sensorycznej”,
 • „Dziecko w równowadze- program ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych, stymulujących prawidłowy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny”,
 • „Dziecko wiotkie”, „Wspomaganie rozwoju dziecka ze specyficznymi problemami w nauce –program szkolny wg Sally Goddard”,
 • „Od uważnego słuchania do zrozumienia. Co pomaga w komunikacji”, „Podstawowe zagadnienia w terapii i edukacji dzieci autystycznych”,
 • „Dziecko z autyzmem w wychowaniu przedszkolnym”,
 • „Metody stymulujące w diagnozie i terapii dzieci autystycznych”,
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z programem pediatrycznym”,
 • „Innowacje w psychologii i pedagogice.
 • Nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD”,
 • „Rozpoznawanie ryzyka czynników krzywdzeni małych dzieci”,
 • „Gimnastyka W. Sherberne”,
 • „Dziecko z cukrzycą” i wiele innych.

Swoje doświadczenie zdobyła podczas 20-letniej praktyki w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Warszawie w pracy indywidualnej oraz grupowej z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami.

W swojej pracy zajmuje się wspomaganiem rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspieraniem rodzica w sytuacji trudnej.