Historia

Historia

Samorządowe Przedszkole w Nasielsku istnieje już od 1948 roku. Pierwszą siedzibą placówki był budynek dawnej fabryki guzików braci A. i B. Filar przy ul. Warszawskiej. Przedszkole zajmowało lokal na parterze, w tym trzy sale dla trzech oddziałów, kuchnię oraz fragment podwórka, na którym dzieci mogły bawić się pod opieką wychowawców. Placówka nie posiadała łazienki. Pierwszą, wówczas kierowniczką, nasielskiego przedszkola była pani Janina Paśnikowska, która sprawowała tę funkcję do emerytury w 1973 r. Ponadto, do 1979r., opiekę nad dziećmi sprawowały  Helena Durma i Olga Falacińska. Intendentką była Maria Wawrzyńska. W 1979 roku przedszkole przeniesiono do nowego budynku typu szwedzkiego przy ulicy Warszawskiej 39a. Dzieci miały tam o wiele lepsze warunki- każdą salę wyposażono w łazienkę, pomieszczenia gosppodarcze, gabinety administracyjne, a budynek otoczony był dwoma placami zabaw. "Szwedzkie" przedszkole miało być tymczasowe, służyło jednak dzieciom przez 37 lat.

W 1989 r. Olga Falacińska, pierwsza dyrektorka w latach 1973-1989, odeszła na emeryturę, a stanowisko dyrektora objęła Grażyna Tyszkiewicz, która 1 września 2007r. przekazała funkcję dyrektora  Hannie Szumskiej. Od 3 września 2018r. dyrektorem placówki jest Agnieszka Pałaszewska.

W roku szkolnym 2014/2015 Samorządowe Przedszkole zostało przeniesione do budynku mieszczącego się przy Publicznym Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja przy ulicy Staszica 1.

W miejscu starego przedszkola rozpoczęto natomiast budowę nowego piętrowego budynku wyposażonego w nowoczesne sale.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz miasta z dniem 1 listopada 2016 r. osiem grup przedszkolnych zostało przeniesionych do nowo powstałej placówki mieszczącej się na terenie starego przedszkola. Część najmłodszych grup została natomiast do końca roku szkolnego w budynku mieszczącym się przy Gimnazjum. W dniu 5 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie Samorządowego Przedszkola oraz dynamiczny rozwój placówki.

Nowe przedszkole mieści się w piętrowym budynku, który otoczony jest zielenią. Do przedszkola przylega ogromy ogród z placem zabaw dla dzieci wyposażonym w bezpieczne zabawki.

Teren przeznaczony do zabaw, daje możliwość nie tylko swobodnego ruchu, ale także obserwacji przyrodniczych. Nasz ogród zamieszkują stali mieszkańcy: wiewiórki, ptaki i mrówki, które tutaj mają swoje mrowisko. W celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiących się dzieci plac zabaw jest monitorowany.

Przedszkole posiada 10 przestronnych, kolorowych sal zabaw, z łazienkami oraz salę gimnastyczną, w której prowadzone są zajęcia ruchowe, gabinety specjalistów :logopedy i psychologa oraz zaplecze sanitarne.

W naszym przedszkolu pracuje doświadczona kadra pedagogiczna stale podnosząca swoje kwalifikacje.

Wszystkie dzieci, które tego potrzebują objęte są pomocą logopedy, który prowadzi zajęcia indywidualne, w małych grupkach oraz zajęcia grupowe w ramach profilaktyki.

Oprócz logopedy w naszym przedszkolu pracuje również psycholog, który obejmuje swoją pomocą wszystkie dzieci, które tego potrzebują. Zainteresowani rodzice mogą skorzystać z porady psychologicznej dotyczącej ich dziecka.

Rodzice zapraszani są do udziału w życiu naszej społeczności.

Licznie przybywają na przedszkolne uroczystości, które są okazją do miłych spotkań np.: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień rodziny i wiele innych.

 Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Misją przedszkola jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, aby umożliwić im wyrównany start w szkole podstawowej.