Działaj z impetem

 Projekt "Działaj z ImPETem"
 cele:
- ukierunkowanie na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET;
- zwrócenie uwagi na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu
grupy: Misie i Pajacyki
czas realizacji: rok szkolny 2020/2021
osoby odpowiedzialne: mgr Monika Stachowicz, mgr Edyta Zakrzewska

Dzieci z grupy „Misiów” i „Pajacyków” włączyły się do kampanii „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami. Celem Programu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET, a także ich recyklingu. Przedszkolaki zapoznały się z bohaterami projektu oraz zdobywały niezbędną wiedzę poprzez wirtualną wycieczkę pt.: „Spacer do śmieciarki Mieci”. Będziemy brać udział w konkursie plastycznym według tego projektu „Działaj z imPETem!”

5-latki „Misie” utrwalały zdobytą wiedzę z całego tygodnia na temat prawidłowego segregowania odpadów poprzez oglądanie filmów oraz śpiewanie piosenek. Nauczyły się regułki „Zanim wyrzucisz butelkę PET do żółtego pojemnika PAMIĘTAJ: 1.Odkręć 2.Opróżnij 3.Zgnieć 4.Segreguj"
Przedszkolaki wykonały swojego ulubionego bohatera z opowiadania pt.: „Przygody śmieciarki Mieci i imPETa”.