Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

GRUPY MŁODSZE
6.00-8.30

*Własna aktywność dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.
*Prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, stymulującym.
8.30-9.30
*Czynności porządkowe.
*Rozwijanie sprawności ruchowej, zorganizowanie grupy.
*Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, przygotowanie i spożywanie śniadania – opanowywanie umiejętności kulturalnego jedzenia.
*Profilaktyka stomatologiczna.
*Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
9.30-10.00
*Tworzenie sytuacji edukacyjnych dla całej grupy.
10.00-11.30
*Zabawy dowolne w sali – utrwalanie zasad zgodnego współżycia i współdziałania w grupie.
*Spacery i wycieczki – opanowywanie umiejętności samodzielnego ubierania się, obserwacje przyrodnicze, poznawanie środowiska społecznego.
*Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – utrwalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci.
11.30-12.15
*Zabiegi higieniczne przed obiadem, przygotowanie i spożywanie obiadu – rozumienie konieczności zachowania czystości podczas spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole, przezwyciężanie niechęci do spożywania niektórych potraw.
12.15-14.15
*Odpoczynek, opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się.
*Popołudnie z bajką.
*Relaksacja przy muzyce.
14.15-14.30
*Podwieczorek.
14.30-17.00
*Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, zabawy z nauczycielem w małych zespołach.
*Prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, stymulującym.
*Zabawy integracyjne z dziećmi z innych grup
*Czynności porządkowe.

GRUPY STARSZE
6.00-8.30
*Własna aktywność dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.
*Prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, stymulującym.
8.30-9.30
*Czynności porządkowe.
* Zorganizowanie grupy, ćwiczenia poranne.
*Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, przygotowanie i spożywanie śniadania – opanowywanie umiejętności kulturalnego jedzenia.
*Profilaktyka stomatologiczna.
*Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
9.30-10.30
*Tworzenie sytuacji edukacyjnych dla całej grupy.
10.30-11.30
*Zabawy dowolne w sali – utrwalanie zasad zgodnego współżycia i współdziałania w grupie.
*Spacery i wycieczki – opanowywanie umiejętności samodzielnego ubierania się, obserwacje przyrodnicze, poznawanie środowiska społecznego.
*Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – utrwalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci.
11.30-12.15
*Zabiegi higieniczne przed obiadem, przygotowanie i spożywanie obiadu – rozumienie konieczności zachowania czystości podczas spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole, przezwyciężanie niechęci do spożywania niektórych potraw.
*Profilaktyka stomatologiczna.
12.15-14.15
*Popołudnie z bajką.
*Relaksacja przy muzyce.
*Zabawy ruchowe przy muzyce.
*Utrwalanie treści programowych.
14.15-14.30
*Podwieczorek.
14.30-17.00
*Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, zabawy z nauczycielem w małych zespołach.
*Prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, stymulującym.
*Zabawy integracyjne z dziećmi z innych grup.
*Czynności porządkowe.