Opłaty

OPŁATA ZA POSIŁKI DLA DZIECI

8 zł

- Opłata za korzystanie przez dzieci z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)

6,50 zł

- Opłata za korzystanie z dwóch posiłków (śniadanie, obiad)

OPŁATA STAŁA

W ramach realizacji podstawy programowej godziny 8.00-13.00 sa bezpłatne

1 zł

- Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową wynosi

 

Wpłat za żywienie oraz opłatę stałą Rodzice uiszczają na niżej podane konta Przedszkola do 15 bieżącego miesiąca.

Prosimy Rodziców o terminowe dokonywanie opłat.

45 8226 0008 2001 0000 9087 0001 - opłata stała

18 8226 0008 2001 0000 9087 0002 - opłata za żywienie