Historia

Historia

Samorządowe Przedszkole w Nasielsku istnieje już od 1979 roku. Pierwszy budynek przedszkola mieścił się na ul. Warszawskiej 39 A i był typu szwedzkiego, otoczony bogatym w zieleń zagospodarowanym ogrodem.

Pierwszą dyrektorką Przedszkola Samorządowego do 1989r. była p. Olga Falacińska. Następnie stanowisko to objęła p. Grażyna Tyszkiewicz, która dnia 1 września 2007r. przekazała funkcję dyrektora p. Hannie Szumskiej. Od 3 września 2018r. dyrektorem placówki jest p. Agnieszka Pałaszewska.

W roku szkolnym 2014/2015 Samorządowe Przedszkole zostało przeniesione do budynku mieszczącego się przy Publicznym Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja przy ulicy Staszica 1.

W miejscu starego przedszkola rozpoczęto natomiast budowę nowego piętrowego budynku wyposażonego w nowoczesne sale.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz miasta z dniem 1 listopada 2016 r. osiem grup przedszkolnych zostało przeniesionych do nowo powstałej placówki mieszczącej się na terenie starego przedszkola Część najmłodszych grup została natomiast do końca roku szkolnego w budynku mieszczącym się przy Gimnazjum. W dniu 5 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie Samorządowego Przedszkola oraz dynamiczny rozwój placówki.

Nowe przedszkole mieści się w piętrowym budynku, który otoczony jest zielenią. Do przedszkola przylega ogromy ogród z placem zabaw dla dzieci wyposażonym w bezpieczne zabawki.

Teren przeznaczony do zabaw, daje możliwość nie tylko swobodnego ruchu, ale także obserwacji przyrodniczych. Nasz ogród zamieszkują stali mieszkańcy: wiewiórki, ptaki i mrówki, które tutaj mają swoje mrowisko. W celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiących się dzieci plac zabaw jest monitorowany.

Przedszkole posiada 10 przestronnych, kolorowych sal zabaw, z łazienkami oraz salę gimnastyczną, w której prowadzone są zajęcia ruchowe, gabinety specjalistów :logopedy i psychologa oraz zaplecze sanitarne.

W naszym przedszkolu pracuje doświadczona kadra pedagogiczna stale podnosząca swoje kwalifikacje.

Wszystkie dzieci, które tego potrzebują objęte są pomocą logopedy, który prowadzi zajęcia indywidualne, w małych grupkach oraz zajęcia grupowe w ramach profilaktyki.

Oprócz logopedy w naszym przedszkolu pracuje również psycholog, który obejmuje swoją pomocą wszystkie dzieci, które tego potrzebują. Zainteresowani rodzice mogą skorzystać z porady psychologicznej dotyczącej ich dziecka.

Rodzice zapraszani są do udziału w życiu naszej społeczności.

Licznie przybywają na przedszkolne uroczystości, które są okazją do miłych spotkań np.: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień rodziny i wiele innych.

U nas każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Misją przedszkola jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, aby umożliwić im wyrównany start w szkole podstawowej.