Ogólnopolski projekt edukacyjny Cyfrowa podróż z Avatarem

,,Cyfrowa podróż z Avatarem’’- ogólnopolski projekt edukacyjny.

 

Koordynator: mgr Marta Żbikowska

Uczestnicy: Słoneczka

Cele projektu

Cel główny:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci w wieku przedszkolnym;
 • nawiązanie współpracy między placówkami z całej Polski;
 • wdrażanie do umiejętnego korzystania z nowoczesnych technologii tj.: komputery, tablety, tablica interaktywna, telefony, aparaty fotograficzne, telewizor, kamera;
 • poznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 • obsługiwanie prostych aplikacji i programów komputerowych;
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości;
 • wdrażanie do używania komputera jako narzędzia pracy, a nie tylko rozrywki;
 • rozumienie roli i funkcji komputerów oraz nowoczesnych technologii;
 • zapoznanie ze współczesnymi środkami łączności np. telewizja, Internet;
 • uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii;
 • poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze;
 • kształtowanie kompetencji językowych u dzieci.

RELIZACJA OGÓLNOPLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 ,,CYFROWA PODRÓŻ Z AVATAREM’’ W PAŹDZIERNIKU

Grupa Słoneczek przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ,,Cyfrowa podroż z Avatarem’’. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wdrażanie do bezpiecznego korzystania z dostępnych technologii w codziennym życiu. Na początku założono wirtualną tablicę PADLET, na której uczestnicy projektu będą umieszczać wytwory swojej pracy. Następnie, 10 października omówiono z przedszkolakami zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi TIK i wspólnie stworzono kontrakt. 11 października dzieci poznały podstawową budowę komputera i innych narzędzi wykorzystywanych podczas realizacji programu. 13 października dzieci obejrzały materiał audiowizualny prezentujący bezpieczne korzystanie z narzędzi TIK.

 

 ,,CYFROWA PODRÓŻ Z AVATAREM’’ W LISTOPADZIE

Grupa Słoneczek w listopadzie zrealizowała kolejne zadania w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ,,Cyfrowa podroż z Avatarem’’. 9 listopada dzieci za pomocą programu Story jumper wspólnie stworzyły e- książeczkę na temat swojego regionu- Nasielska. 10 listopada obejrzały ją na tablicy multimedialnej. 16 listopada natomiast, zapoznały się z programem Clarion lite. Bawiły się dźwiękiem za pomocą prostych kształtów na ekranie. Na koniec nagrały króciutkie pozdrowienia dla uczestników projektu.

 

 ,,CYFROW PODRÓŻ Z AVATAREM’’ W GRUDNIU

Grupa Słoneczek w listopadzie zrealizowała kolejne zadania w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ,,Cyfrowa podroż z Avatarem’’. 7 grudnia dzieci za pomocą programu Change face tworzyły swoje świąteczne portrety. 15 grudnia natomiast, zapoznały się z programem Animaker. Przedszkolaki wybierały postacie, obrazki i zdjęcia wgrywając je do prezentacji świątecznej. Wspólnie tworzyły życzenia świąteczne i noworoczne w formie filmiku.

 

RELIZACJA OGÓLNOPLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 ,,CYFROWA PODRÓŻ Z AVATAREM’’ W STYCZNIU

 

 

Słoneczka poszerzając swoje wiadomości dotyczące nowoczesnych technologii, 17 stycznia układały domino ,,Babcia i Dziadek’’ za pomocą kodów QR. Dzieci podczas tych zajęć przy użyciu telefonu skanowały kody QR, a następnie rozpoznawały i nazywały kolejne elementy domina.  19 stycznia natomiast, przedszkolaki zapoznały się z programem ,,Geometrize’’. Za pomocą tego programu rozpoznawały swoich dziadków i rozwiązywały zagadki obrazkowe związane ze świętem Babci i Dziadka oraz o tematyce zimowej. Zabawy z obydwoma programami wzbudziły u przedszkolaków duże zainteresowanie i sprawiły wiele radości.

 

CYFROWA PODRÓŻ Z AVATAREM- LUTY

Grupa Słoneczek w lutym zrealizowała kolejne zadania, w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ,,Cyfrowa podroż z Avatarem’’. 2 lutego dzieci za pomocą programu Storyboardth stworzyły komiks ,,Moje ferie zimowe z rodziną’’. Prezentowały pomysły spędzania czasu wolnego ze swoją rodziną, podczas ferii zimowych za pomocą ilustracji obrazkowej. 6 lutego natomiast, zapoznały się z programem Voki. Przedszkolaki za pomocą wybranych Avatarów utrwalały zasady bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych. Na koniec stworzyli wspólnego Avatara- Mamę Misia. Dzieciom bardzo podobały się oba programy, jednak najwięcej radości sprawiła im zabawa z programem Voki.

Link do Avatara Słoneczek:

https://www.facebook.com/photo?fbid=3157992290999172&set=pcb.566804795504820

 

CYFROWA PODRÓŻ Z AVATAREM- MARZEC

Grupa Słoneczek w marcu zrealizowała kolejne zadania, w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ,,Cyfrowa podroż z Avatarem’’. 3 marca dzieci zapoznawały się z narzędziem Word Synth i tworzyły animacje muzyczne. 8 marca natomiast, zapoznały się z programem Auto Draw i za jego pomocą zaprojektowały laurki z okazji Dnia Kobiet.

 

PROJEKT

 ,,CYFROWA PODRÓŻ Z AVATREM - MAJ

 

12 maja grupa Słoneczek w ramach projektu ,,Cyfrowa podróż z Avatrem'' zapoznała się z aplikacją Voila. Dzieci wykonywały sobie wzajemnie zdjęcia, następnie za pomocą aplikacji ,,tworzyły’’ bajkowe postacie swoich kolegów i koleżanek. Było to już ostatnie zadanie z projektu, który bardzo podobał się przedszkolakom.