Ważny komunikat

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z 25.03.2021 r.  od 29.03.2021 do 9.04.2021 r. przedszkole przechodzi na zdalne nauczanie. Do placówki, na zajęcia opiekuńcze, mogą uczęszczać wyłącznie dzieci, których oboje rodziców pracują w służbach mundurowych lub medycznych i nie mogą zapewnić dziecku opieki. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia najpóźniej do 26.03.2021 r. do godziny 12.00, w miarę możliwości drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariatu przedszkola sekretariat@przedszkolenasielsk.pl . Prosimy o poważne potraktowanie komunikatu.  Oświadczenie do pobrania: