Edukacja zdalna dla 3 i 4-latków na dni 6-9 kwietnia

Zapraszamy do wspólnej zabawy Krasnoludki, Słoneczka, Wiewiórki, Biedroneczki, Motylki i Pszczółki.

Krasnoludki - mgr Agnieszka Puławska, mgr Martyna Raczkowska

 

1. Wysłuchanie wiersza  „ W gospodarstwie” T. Massalskiej – rozmowa na temat zwierząt występujących w wierszu.

Pieje kogut już od świtu: – Kukuryku! Kukuryku!                                                                

Kura do kurczaków żwawo gdacze: – W lewo!                                                                                

Gdacze: – W prawo! Kaczka kwacze: – Kwa! Kwa! Kwa!

Trzy kaczątka dziobem pcha.                                                                                                              

 Krowa muczy: – Mu! Mu! Mu! Aż po prostu brak jej tchu.                                                                         

 Koń opędza się od much. I rży głośno: – Jestem zuch!                                                                       

Świnka chrumka: – Chrum! Chrum! Chrum!                                                                                          

 Co za hałas! Co za szum!                                                                                                                           

 Kot cichutko miauczy: – Miau!                                                                                                                  

A pies szczeka: – Hau! Hau! Hau!

2. Rozwiązywanie zagadek dydaktycznych. Przeczytaj dziecku tekst zagadki. Niech pokaże obrazek, który jest rozwiązaniem zagadki

- W każdej wsi jest taki budzik,                                                                                                  

który co dzień budzi ludzi.                                                                                                         

Budzik chodzi, łapką grzebie.                                                                                                 

Choć nie czesze się, ma grzebień.                                                                                                      

-Duża i łaciata, na zielonej łące.                                                                                                         

 Mlekiem nam dziękuje, za trawę i słońce.                                                                                       

 -Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana.                                                                                                 

  Przez ludzi na słoninkę i mięso chowana                                                                                          

-Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi.                                                                                           

 Siaduje na grzędzie, pyszne jajka znosi.                                                                     

 -Beczy i potrząsa bródką, chce się dostać do ogródka.                                                                    

 Gdzie kapusta i sałatka. Och, nietrudna to zagadka

- Kiedy pędzę, galopuję, powiew wiatru w nozdrzach czuję.                                                                    

  Jeśli cukru kostkę dasz, miejsce na mym grzbiecie masz

 

3.  Zabawa przy piosence pt. „Stary Donald farmę miał”                                                         

Wytłumacz dzieciom, że w Polsce są gospodarstwa wiejskie, a osoba pracująca na nich to rolnik albo gospodarz. Farma, to również gospodarstwo wiejskie, ale w Stanach Zjednoczonych, a rolnik w tamtej kulturze to farmer. Nauczcie się wspólnie słów piosenki, następnie spróbujcie zaśpiewać ją razem. W Internecie znajdziecie wiele nagrań tej piosenki.

youtube stary donald farmę miał

 4. Praca plastyczna . Kurka lub krowa z odbicia dłoni

Pomoce: farby, karta papieru, wycinanki , nożyczki.

Obrazek pracy do pobrania

 

5.  Zabawa ciepło - zimno „Gdzie jest jajko?” Schowajcie w domu ugotowane na twardo jajko. Poproście dziecko, aby je szukało. Pomagamy dziecku określeniami ciepło, cieplej, gorąco – gdy jest blisko oraz chłodno, zimno mróz gdy oddala się od jajka.

 

Wiewióreczki - mgr Alicja Umięcka 

 

PRACA ROLNIKA

 

1.„Rolnik sam w dolinie” - tradycyjna zabawa ruchowa

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie.

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w dolinie.

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę,                    (dziecko-rolnik wybiera jedno dziecko-żonę i       razem tańczą w kole)

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik bierze żonę.

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko.                  (dziecko-żona wybiera dziecko  i razem tańczą)

Hejże dzieci, hejże ha, żona bierze dziecko

 Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka.                   (dziecko wybiera dziecko-kotka i razem tańczą)                                                                        

Hejże dzieci, hejże ha, dziecko bierze kotka.

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę.          ( dziecko-kotek wybiera dziecko-myszkę i raze tańczą w kole)

Hejże dzieci hejże ha, kotek bierze myszkę.

Myszka bierze serek, myszka bierze serek.   ( dziecko-myszka wybiera dziecko-serek, które wchodzi do koła i zostaje rolnikiem)

Hejże dzieci hejże ha, myszka bierze serek.

 

2.„Jestem rolnikiem” –zabawa dydaktyczna w rolnika. To jest rolnik,-rolnik sieje ziarenka zbóż, które wyrastają i później mamy z nich np. chleb, rogaliki. Wspólnie z rodzicami obejrzyj różne nasionka, ziarenka ( owsa, rzeżuchy, kwiatów),wykonaj rowki w ziemi lub w pojemniku, posiej ziarenka. Po jakimś czasie wykiełkują i będą rosnąć.

 

 3. „Awantura w Rym, cym, cym”

Małgorzata Strzałkowska

Raz wybuchła na podwórku awantura,

bo zginęły pewnej kurze cztery pióra!

Kura gdacze, kaczka kwacze, krowa ryczy, (dzieci wydają odgłosy: ko, ko, kwa, kwa, mu, mu, kwi, kwi, be, be, me, me, kukuryku, kukuryku,

świnia kwiczy, owca beczy,

koza meczy, a na płocie, przy chlewiku,

kogut pieje: „Kukuryku!”.

Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu,

ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu.

Odnalazła kura pióra

i umilkła awantura,

a pisklęciu się dostała niezła bura.

 

 Zadajemy dzieciom pytania: Dlaczego na podwórku wybuchła awantura?; Ile piór zginęło kurze?;

Które zwierzęta były na podwórku?; Które zwierzątko miało pióra kury?.

 

 4.Tylko nic nie mówcie krowie (fragment)

Halina Szayerowa

Nabiał – produkt

smaczny, zdrowy.

Dostajemy go

od krowy.

Tylko nic nie mówcie krowie.

Jak się krowa

o tym dowie,

to się jej

przewróci w głowie

i gotowa

narozrabiać.

I przestanie

nabiał dawać,

czyli:

masło,

mleko,

sery,

i śmietanę

na desery! [...]

Wyjaśniamy  określenia nabiał. Demonstrujemy ilustracje związane z czytanym wierszem: krowę, mleko, masło, sery: biały, żółty, śmietanę.

Zadajemy dzieciom pytania Co może dać nam krowa?; Co można zrobić z mleka?.

 

 5. „W mlecznej krainie” – zabawa ruchowa.

 Do zabawy potrzebne będą: hula-hoop oznaczone szablonem krowy.

Dziecko otrzymuje obrazki: sera, śmietany, jogurtu, masła. Porusza się  w rytm tamburyna.

Na hasło: Krowa daje mleko, a z mleka jest ser, dziecko  kładzie je do koła. Zabawa trwa do momentu, w którym wszystkie obrazki dziecko włoży do koła.

 

 7.  Zestaw ćwiczeń ruchowych.

– „Noszenie wody” – rozdajemy dzieciom laski gimnastyczne, pomagamy włożyć je między łopat-

ki. Dziecko naśladuje  pracę rolnika noszącego wodę, utrzymuje wyprostowaną sylwetkę, patrzy

przed siebie.

„Pług” – wyścig z czołganiem pod partnerem. Dzieci ustawiają się na linii jedno za drugim, kil-

koro dzieci wybranych staje w rozkroku, reszta czołga się między nogami stojących kolegów

i koleżanek. Następnie zamieniają się rolami.

„Maszyny rolnicze” – dzieci stoją w rozsypce. Na hasło:Traktor! / Kombajn! / Wóz z konikiem!

itp. dzieci naśladują głosem i ruchem maszyny rolnicze i przemieszczają się.

 Materiały do zajęć

 

Słoneczka - mgr Marta Żbikowska

Temat kompleksowy: Praca rolnika.

1.      Proponuję przeczytać dziecku wiersz B. Szut pt. ,,Pieczywo’’. Następnie zachęcam do obejrzenia filmu ,,Od ziarenka do bochenka’’.

Pieczywo

Bogusław Szut

Skąd na stole smaczny chlebek?

Rolnik sieje ziarno w glebę.

(Gleba to jest ziemia czarna, w której rośnie zboże z ziarna.)

Kiedy zboże jest dojrzałe, rolnik

kosi je z zapałem, potem młóci,

w swych maszynach

i wywozi plon do młyna.

Młynarz w młynie ziarno miele,

białej mąki robi wiele.

Mąka trafia do piekarza,

który ciasto z niej wytwarza.

Z ciasta robi i chleb, rogale...

W piecu piecze je wytrwale.

Jest pieczywo! Ślinka leci,

więc smacznego, dzieci!

  • Link do filmu:

https://youtu.be/99wOP1R-9r8

  • Przykładowe pytania do wiersza:

O czym był wiersz i film?

Kto jest potrzebny, aby chleb wyprodukowano?

Co sieje rolnik?

Co później rolnik robi ze zbożem?

Co robi młynarz?

Co robi piekarz?

 

 2.      Zabawy muzyczno- ruchowe przy piosence pt. ,,Dziadek fajną farmę miał’’.

Dziecko słucha piosenki, następnie rozmawia z rodzicem jakie zwierzątka ,,dziadek’’ hodował na farmie. Dziecko wykonuje dowolny taniec do piosenki, następnie próbuje zaśpiewać ją z rodzicem.

  • Link do piosenki:

https://youtu.be/30nw6AtuGiQ

 

3.      Zwierzęta hodowlane i ich dzieci- połącz w pary mamy zwierząt oraz ich dzieci :

  • Link do gry:

https://learningapps.org/view3390883

 

 4.      Słuchanie wiersza C.P. Tarkowskiego pt. ,,Traktor’’.

Traktor

Cezary Piotr Tarkowski

Stoi traktor na podwórzu,

zabłocony, cały w kurzu.

Latem pełni ważną rolę,

bo wyjeżdża często w pole,

ciągnie, orze i bronuje –

bardzo ciężko tam pracuje.

  • Przykładowe pytania do wiersza:

Co stało na podwórku?

Jak wyglądał traktor (był czysty, czy brudny)?

Dlaczego traktor był brudny?

  • Rodzic dzieli z dzieckiem wyraz traktor na sylaby i układa tyle klocków, ile jest sylab w tym wyrazie. Dziecko liczy ilość sylab- klocków.

 

 5.      „Jedzie traktor” – zabawa ruchowa z elementami dźwiękonaśladowczymi.

Na hasło rodzica: Traktor wyjechał w pole, dziecko porusza się po pokoju i naśladuje odgłosy traktora: pach, pach, pach. Gdy rodzic mówi: Traktor wraca z pola,  dziecko się zatrzymuje. Zabawę można powtórzyć kilka razy.

 

 6.      Zabawa dydaktyczna „Traktor”  połączona z praca plastyczną.

  • Pomoce: szablony figur geometrycznych, 2 białe kartki, nożyczki, klej.

Dziecko może spróbować wyciąć poszczególne elementy narysowane przez rodzica. Rodzic układa z figur traktor. Dziecko próbuje ułożyć figury tak samo. Następnie nakleja traktor z figur na kartkę. Dziecko nazywa i przelicza poszczególne figury geometryczne. Można również poprosić, aby porównało ilość poszczególnych figur, może określić których jest więcej, których mniej, a których tyle samo.

 Przykładowe zdjęcie pracy

 

Biedroneczki - mgr Olga Ickiewicz i mgr Martyna Raczkowska

Temat kompleksowy: Praca rolnika

 

1. Obejrzyj film na temat pracy rolnika oraz maszyn rolniczych. Spróbuj zapamiętać nazwy kilku maszyn i narzędzi używanych w gospodarstwie. Jak rolnicy pracowali dawniej, a jak dziś?

 https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc

 2. Traktor – słuchanie wiersza C.P. Tarkowskiego.

 „Traktor”

 Cezary Piotr Tarkowski

 Stoi traktor na podwórzu, 

 zabłocony, cały w kurzu.

 Latem pełni ważną rolę,

 bo wyjeżdża często w pole,

 ciągnie, orze i bronuje –

 bardzo ciężko tam pracuje.

 Co robi traktor? Czy wiesz, jak wygląda ta maszyna? Jakie ma koła, czy traktor jest duży, czy mały? Spróbuj opisać traktor własnymi słowami.

 3. „Maszyna” – zabawa paluszkowa. Zachęcamy do wspólnej zabawy z dzieckiem.

 

Ta maszyna, ta maszyna

 swoją pracę już zaczyna.

 Wszystkie tłoki zaraz ruszą,

 bo się razem ruszać muszą.

 Rodzic z dzieckiem siadają naprzeciw siebie. Stykają się otwartymi dłońmi. Jedna para dłoni jest przybliżona do ciała dziecka druga para do ciała rodzica. Podczas recytacji wiersza na przemian wyciągają i przybliżają do siebie ręce, starając się aby dłonie były ze sobą cały czas złączone. Ruchy są rytmiczne.

 4. Zakręć kołem i zadecyduj, czy obrazek przedstawia życie na wsi, czy w mieście:

 https://wordwall.net/pl/resource/2880250/praca-rolnika#

 Przeprowadź robocika do odpowiednich pól. Na zobaczysz obraz charakterystyczny dla życia na wsi lub życia w mieście. Poproś kogoś starszego, żeby pomógł ci czytać nazwy pól: wieś/miasto, a potem poprowadź robota do właściwego pola.

 https://wordwall.net/pl/resource/2880250/praca-rolnika

 5. „Jedzie traktor” – zabawa ruchowa z elementami dźwiękonaśladowczymi.

 Na hasło rodzica: Traktor wyjechał w pole dziecko porusza się w rytm wyklaskiwany przez rodzica lub uderzanie o miskę i naśladuje odgłosy traktora: pach, pach, pach. Gdy rodzic przestaje grać, dziecko zatrzymuje się. Rodzic  prosi, by dziecko podzieliło wyraz traktor, kombajn, kosa, łopata, orać, pole, rolnik  na sylaby.

 6. Posłuchaj piosenki i udawaj, że jedziesz traktorem. Spróbuj nauczyć się refrenu piosenki. Jakie pojazdy pojawiły się w piosence? W czym rolnikowi pomaga traktor z piosenki?

 https://www.youtube.com/watch?v=p2pVf_QwpQ8&t=35s

 7. Zabawa ruchowa „Orzemy pole”(rodzic uczestniczy w zabawie).

 Jedno dziecko jest rolnikiem i prowadzi traktor (w pasie ma przełożoną szarfę np. pasek od sukienki). Drugie dziecko(rodzic) stoi z tyłu za rolnikiem i jest pługiem–trzyma obiema rękami szarfę. Na sygnał:ROLNIK! dziecko maszeruje po pokoju, a dziecko–pługidzie wolniej i stawia opór.Następnie dzieci zamieniają się rolami.

 

"Praca rolnika”–zabawa naśladowcza. Rodzic opowiada historię, dzieci zaś mają zadanie naśladować wszystkie czynności opisane w opowiadaniu.

 

W wiejskiej zagrodzie praca wre już od świtu. Gospodarz wcześnie wstał, by zająć się zwierzętami. Najpierw wszedł do chlewika, gdzie w wielkich kotłach mieszał paszę dla świń, nalewał wodę do zbiorników i poideł. Wielkimi widłami przenosił do boksów belki słomy i siana. następnie poszedł do stajni, gdzie wsypał owies dla koni i oczywiście nalał wodę do zbiorników. Naniósł również z kopy obok świeżego siana. Na koniec poszedł do obory, gdzie już czekały na niego krowy. Stały i muczały, a on najpierw je nakarmił, a potem zabrał się do dojenia. Podchodził do każdej z nich i siadał obok na małym stołeczku. Obiema rękoma chwytał wymiona i doił krowę. Do wiaderka płynęło ciepłe mleko. Po oporządzeniu zwierząt gospodarz zjadł szybko śniadanie i wyprowadził z garażu traktor. Doczepił do niego pług i wyruszył w pole. Tam zaorał i zbronował całe pole, równiutko, rządek przy rządku. Następnie wsypał ziarno do wielkiego wiadra i zaczął siać-chodząc po polu w jedną i drugą stronę. Przyjechał do domu, zjadł obiad i wyszedł do stodoły, gdzie musiał poprzestawiać bardzo ciężkie worki z paszą dla zwierząt. Zaczęło zmierzchać, znowu doglądał swój dobytek: krowy, konie, świnie, kury oraz kaczki. Wieczorem, po kolacji, mógł nareszcie odpocząć.

 

8. Praca plastyczna „Traktor” – w linku znajduje się kolorowanka „traktor”. Dziecko może wylepić obrazek plasteliną, wykleić metodą wydzieranki. Potem może pokolorować obrazek online, jeśli będzie miało ochotę: http://www.supercoloring.com/pl/node/1351732

Karty pracy w książeczce nr 25 i 26

 

Pszczółki - mgr Hanna Jaworska

1.„Jakie maszyny pomagają rolnikowi?” – poszerzanie wiadomości na temat pracy rolnika. Obejrzenie filmiku

https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE&feature=youtu.be

Następnie zadajemy dziecku pytanie, ,Czy potrafisz wymienić maszyny, jakie wystąpiły w filmiku? Rodzic z dzieckiem prowadzą rozmowę, na temat maszyn i urządzeń, które pomagają rolnikowi w jego ciężkiej pracy. Rodzic podkreśla, że obsługa takich maszyn wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa przez rolnika, musi on być bardzo ostrożny. Wyjaśniamy, że dziecko nie może samo przebywać blisko takich maszyn ani nic w nich nie naciskać.

- Kombajn zbożowy – jest maszyną, która ścina zboże, młóci je (czyli oddziela ziarno

od kłosów). Na polu kombajn zostawia słomę, a ziarna zbóż zbiera i przesypuje do

zbiornika przygotowanego przez rolnika.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kombajn_rolniczy#/media/Plik:Claas-lexion-570-1.jpg

-Traktor – jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego innych urządzeń można go wykorzystywać przy różnych pracach.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Deutz-Fahr_Agrotron_130.jpg

-Pług - to jedno z podstawowych urządzeń używanych do użyźniania gleby. Do głównych zadań pługu rolniczego należy kruszenie, spulchnianie, odwracanie i mieszanie gleby, czyli najważniejsze zabiegi przygotowujące teren pod uprawę.

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ug#/media/Plik:Vierscharige_wentelploeg.jpg

-Siewnik – maszyna do rozsiewania ziarna po polu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siewnik#/media/Plik:Sowing_machine_Nordsten.jpg

 

2. Zabawa ruchowa do piosenki ,,Rolnik sam w dolinie”.

https://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U

Dzieci, rodzice, rodzeństwo stoją w kole trzymając się za ręce. Jedna osoba jest

rolnikiem (stoi w środku koła, ) koło się kręci a rolnik zgodnie ze słowami piosenki

dobiera kolejno osoby.

Pod koniec piosenki ,,ser” wchodzi do środka, przewraca się a pozostałe osoby chodzą

w kółko i śpiewają:

,, Koło się obraca, serek się przewraca.

Hejże, hejże, hejże ha, serek się przewraca.

Ser będzie rolnikiem, ser będzie rolnikiem.

Hejże, hejże, hejże ha, ser będzie rolnikiem”.

I zabawa rozpoczyna się od początku.

 

3. Praca rolnika - zabawa dydaktyczna. Przygotowujemy sylwety albo plastikowe zwierzątka, pojazdy. Dziecko manipuluje nimi, dokłada, odkłada i rozwiązuje zadania np.:

- w zagrodzie są 3 świnki, 2 krowy i 2 kozy. Ile zwierząt jest w

zagrodzie?

- W oborze są 4 cielątka i 5 krów. Ile zwierząt mieszka w oborze?

- Na podwórku stoi 1 traktor, 4 przyczepy i 2 kombajny. Ile maszyn jest

na podwórku?

Przeliczamy w zakresie dostępnym dziecku.

 

4.  „Jak powstaje chleb? Poznanie kolejnych etapów powstawania chleba

Zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego

https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7ZgvoA lub

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA

 

5. Układanie historyjki obrazkowej „Jak powstaje chleb?”

Obrazki do ściągnięcia znajdują się  na grupie Fb

 

6. Rozwiązywanie zagadek związanych z chlebem, dobieranie obrazków do zagadek : pole, kłos, chleb, bułeczka. Obrazki do ściągnięcia znajdują  się na grupie Fb

- Wiosną jest zielone,
potem w słońcu żółknie.
Jesienią szarzeje,
zimą jest bialutkie (pole)

- Ma długie wąsy i złote ziarenka.

Dźwiga go słomka wysoka, cienka.(kłos)

- Upieczony w piekarni, pachnący i świeży.

Zawsze podczas śniadania, na deseczce leży.

Mama go pokroi, masłem posmaruje

i pyszne kanapki z niego przygotuje.(chleb)

- W sklepie ją kupujesz,

masłem ją smarujesz.

Rumiana, choć mała,

będzie smakowała.(bułeczka)

 

7.Opowieść ruchowa „Weekend na wsi” z elementami artykulacyjnymi

• Jazda pociągiem:

Jedziemy dziś do gospodarstwa rolnego pociągiem ciuch, ciuch, ciuch –

naśladowanie odgłosów. Przekonamy się, jak wygląda życie na wsi.

• Koniki:

Jedziemy na konikach do pana rolnika (odgłos kląskania).

• Praca rolnika:

Najpierw rolnik sieje zboże (siejeje, siejeje, siejeje),

deszcz pada na pole (kap, kap,kap),

potem zboże rośnie i dojrzewa, a wietrzyk śpiewa (szszszsz).

Słońce grzeje całe lato (uf, uf,uf),

nastała pora zbiorów, już na pole wjeżdża kombajn (wrrrr, wrrrrrrr, wrrrrrr).

Kombajn przesypuje ziarno na wozy (szszszszsz),

rolnik wiezie ziarno ciągnikiem do młynarza (wrrrr, wrrrrr, wrrrr)

• Młyn:

Młynarz w młynie zmiele ziarnka (szerokie otwieranie ust i kręcenie szczęką),

z ziaren powstanie mąka. Aaaa– psik! Wpadła do nosków!

Mąka jest gotowa, do piekarni jedziemy samochodem(brum, brum, brum).

Nocą, kiedy dzieci śpią (sen – chrapanie),

piekarz piecze z mąki chleb i bułki (naśladowanie ruchu rękoma wyrabiania

ciasta).

• Piekarnia:

Z samego rana samochody (brum, brum) z piekarni ruszają do sklepów, by

dostarczyć pieczywo.

Uwaga, jeszcze gorące (parzy – dmuchanie),

ale jak pięknie pachnie (wąchanie – głęboki wdech i wydech).

• Ćwiczenie oddechowe: studzimy gorącą bułeczkę.

 

8. „Ułóż dalej” - zabawa dydaktyczna. Przygotowujemy bardzo dużo

liczmanów w trzech kolorach: biały, czerwonym, zielonym . Możemy wykorzystać

guziki, kulki z plasteliny, zakrętki plastikowe, co tam mamy pod ręką.

Układamy wzór np.: bbccczzbbcc..., bbczzz..., zadaniem dziecka jest

dokończenie wzoru

 

9. „ ,,Traktor”- praca dowolna techniką wybraną przez dziecko- malowanie farbami, wyklejanie plasteliną lub wydzieranka z kolorowego papieru.

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/traktor-do-druku/

Chętne dzieci mogą zrobić traktor z rolki, nakrętek lub innych z innych odpadów kartonu lub pudełek.

 

10. Zabawy i ćwiczenia ruchowe:

https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c

 

Motylki - mgr Małgorzata Krzyczkowska

 

Temat kompleksowy: praca rolnika

 1. Obejrzyj film na temat pracy rolnika oraz maszyn rolniczych. Spróbuj zapamiętać nazwy kilku maszyn używanych w gospodarstwie.

 https://www.youtube.com/watch?v=iwSNrTKnxzg

 2. Traktor – słuchanie wiersza C.P. Tarkowskiego.

 „Traktor”

 Cezary Piotr Tarkowski

 Stoi traktor na podwórzu, 

 zabłocony, cały w kurzu.

 Latem pełni ważną rolę,

 bo wyjeżdża często w pole,

 ciągnie, orze i bronuje –

 bardzo ciężko tam pracuje.

 Co robi traktor? Spróbuj opisać traktor własnymi słowami. Naśladuj dźwięk silnika traktora: pyr, pyr, pyr….

 

 3. Zagraj w grę „Miasto czy wieś?”. Niebieskie pole oznacza „wieś”, a czerwone „miasto”. Na ekranie będą przesuwały się obrazki właściwe dla krajobrazu i życia na wsi oraz w mieście. Gdy zobaczyć obrazek, na którym jest krajobraz wiejski, naciśnij niebieski przycisk, a czerwony, gdy pojawią się obrazki pasujące do życia w mieście:

 https://wordwall.net/pl/resource/2880250/praca-rolnika

 4.  Posłuchaj piosenki, pobaw się w rolnika jadącego traktorem. Spróbuj jeździć po pokoju jak rolnik w traktorze i słuchaj piosenki. Spróbuj nauczyć się refrenu piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=p2pVf_QwpQ8&t=35s

 5.  Zabawy ruchowe:

 - „Rolnik sieje” – dziecko chodzi po pokoju i udaje, że sieje zboże raz prawą, raz lewą ręką.

 - „Porządki w ogrodzie” – dziecko udaję, że grabi, przekopuje grządki, sieje i podlewa rośliny. Jeśli jest taka możliwość, można pobawić się z dzieckiem w ogrodzie.

 - „Berek”  - najlepiej pobawić się na dworze.

 - Marsz na czworakach między zaroślami: Dziecko biega po pokoju, na sygnał dorosłego porusza się na czworakach jakby było między zaroślami, odgarnia wysokie trawy rękoma.

 6. Praca plastyczna „Traktor” – kolorowankę można pobrać i wydrukować. Dziecko wykonuje pracę, wylepiając plasteliną. Jeśli będzie miało ochotę, może pokolorować obrazek online.

 http://www.supercoloring.com/pl/node/1351732

 7. Masażyk – jajko Siadamy jedna osoba za drugą, dotykamy pleców dziecka. Kroczymy palcami od dołu na górę, dochodzimy do czubka głowy, tam robimy okrężny ruch dłonią, lekko stukamy i gładzimy od czubka głowy ku dołowi pleców. Po takim pokazie łączymy rymowankę z masażem. Oto rymowanka: A to co, A to co? Jajko drogą sobie szło, napotkało „patelnicę” i udaje jajecznicę. Zamieniamy się miejscami dziecko próbuje samo wykonać masaż i powiedzieć wierszyk.