Bajeczna księga

Osoba odpowiedzialna: mgr Lena Osińska
czas realizacji: 23.09.2020 - 28.02.2020
grupa: Gwiazdeczki
cel: promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków;

Celem projektu jest promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków; stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej; angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.